Trao đổi tài liệu mật của công ty

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Nhìn vẻ bề ngoài cô ấy chỉ là một nhân viên lao công rất bình thường nhưng không phải như thế đây chính là một gian điệp ngầm của công ty khác được trà trộn vào công ty này để ăn trộm những chiến lược cũng như thông tin mật của công ty .Khi tối trời cô ta bắt đầu lẻn vào phòng tài liệu và có ý định cho sự ăn cắp trắng trợn này .Thật không may có cô ta vẫn có một anh nhân viên chăm chỉ làm việc về đêm trong phòng này anh muốn hoàn thành những tài liệu còn thiếu trước khi trời sáng ngày mai có một cuộc họp vô cùng quan trọng .Và hành vi của cô ta đã bị anh nhân viên này nhìn thấy …