Thầy chỉ đang nựng em thôi

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off

Thầy chỉ đang nựng em thôi

Nhật bản cái nôi của ngành công nghiệp sex luôn có những ý tưởng liên quan hay gắn bó đến sex mà người ta phải nể phục .Bộ phim có ý tưởng từ một người thầy dâm tặc khi giúp em học sinh ép dẻo nhận thấy những đường cong nóng bỏng trên người của cô bé thầy đã không cầm được dục vọng và quyết định nựng em thôi .Nhưng cách nựng của thầy có vẻ đi quá giới hạn của thầy trò rồi thì phải