Nữ mật vụ và cạm bẫy tội phạm Shiori Kamisaki

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off

Nữ mật vụ và cạm bẫy tội phạm Shiori Kamisaki

Trong cuộc chiến chống tội phạm đặc biệt là tội phạm buôn người những cảnh sát phải làm việc vất vả chịu nhiều nguy hiểm ngay cả tính mạng để có thể đưa chúng ra ngoài công lý .Bộ phim nói về mật vụ xinh đẹp và đáng yêu nóng bỏng Shiori Kamisaki cô ấy trả trộn vào trong bọn chúng nhắm thu thập những thông tin quý giá và từ đó đưa chúng ra tòa chịu hình phạt thích đáng .Thế nhưng thông tin bị lộ và chúng đã bắt được cô .Chúng sẽ làm gì với một nữ cảnh xinh đẹp như cô ấy hãy cùng đón xem