Hiếp dâm vợ khách hàng vì thiếu nợ phần 2

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Jokutsuma (Humiliated Wives) 2 Phần cuối của bộ phim sex hoat hinh tiếp tục kể về tên nhân viên với những chiêu trò với những điều mà chỉ hắn mới có thể nghĩ ra để ép người vay phải trả nợ bằng mọi cách đó cũng là một chiến lược kinh doanh nhưng khá kì cục .Những người khách không có khả năng trả nợ thì vợ của họ sẽ trả bằng cách trở thành gái mại dâm cho những người khách có nhu cầu đương nhiên là những người vợ xinh đẹp sẽ được chọn cho việc này và họ thường liên hoan xác thịt tập thể chứ không bình thường như những cuộc vui khác khi số tiền họ đã đủ để trả nợ thì những người phụ nữ này đã nghiện cái cảm giác ấy